Nguyễn Minh Phương

Tâm trạng: chán

Nguyễn Minh Phương

10 tháng 06
đẹp trai lỗi tại ai :v

Nguyễn Minh Phương

06 tháng 06
loanh quanh chả có cái gì nghịch

Nguyễn Minh Phương

05 tháng 06
yêu nhau là phải như này :v

Nguyễn Minh Phương

05 tháng 06
không cảm xúc

Nguyễn Minh Phương

04 tháng 06
đêch....cứ 1 lúc lại backup lại à